ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Skärmlåspolicy

device-security_030_1

I det här avsnittet kan administratören:

ställa in en lägsta säkerhetsnivå (grafiskt lösenord, PIN-kod, lösenord) för systemets skärmlåskod och ange kodens komplexitet (exempelvis minsta kodlängd)

ange det högsta antalet misslyckade upplåsningsförsök (innan enheten återställs till fabriksinställningarna)

ange skärmlåskodens högsta ålder

ställa in låsskärmens timer

ESET Endpoint Security for Android meddelar automatiskt användaren och administratören om de aktuella enhetsinställningarna följer företagets säkerhetspolicy. I annat fall föreslår programmet automatiskt vad användaren behöver göra för att policyn ska följas igen.