ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Blockera ett program utifrån dess behörigheter

1.Tryck på Applikationskontroll > Blockering > Blockera program > Blockera efter behörighet.

2.Välj behörigheterna med hjälp av kryssrutorna och tryck på Blockera.