Vzdialené príkazy

Vzdialené príkazy môžete na cieľové zariadenie poslať tromi spôsobmi:

priamo z ESET PROTECT Console,

pomocou funkcie Poslať príkaz dostupnej v programe ESET Endpoint Security for Android nainštalovanom na Android zariadení administrátora,

zaslaním SMS správy zo zariadenia administrátora.

Pre zjednodušenie posielania SMS príkazov pre administrátorov, ktorí nepoužívajú nástroj ESET PROTECT, bola vytvorená možnosť príkazy posielať priamo z programu ESET Endpoint Security for Android nainštalovaného na mobilnom zariadení administrátora. Namiesto manuálneho písania textovej správy a následného overovania príkazu prostredníctvom overovacieho kódu môže administrátor použiť funkciu Poslať príkaz (dostupná iba v administrátorskom režime). Administrátor môže zadať telefónne číslo, resp. vybrať niektorý z kontaktov a z roletového menu vybrať konkrétny príkaz, ktorý sa má na cieľové zariadenie poslať. ESET Endpoint Security for Android automaticky vykoná všetky potrebné kroky v tichosti na pozadí.

Pri posielaní SMS príkazov musí byť telefónne číslo administrátora uložené v Administrátorských kontaktoch na cieľovom zariadení. Administrátor obdrží overovací kód platný 1 hodinu, počas ktorej môže poslať hociktorý z príkazov uvedených nižšie. V zasielanej SMS správe má overovací kód nasledovať hneď za samotným príkazom, napr. v tomto tvare: eset find kód. Po vykonaní príkazu na cieľovom zariadení obdrží administrátor potvrdenie. Na cieľové zariadenie je možné odosielať nasledujúce SMS príkazy:

Vyhľadanie zariadenia cez GPS
SMS príkaz: eset find
Po odoslaní tohto SMS príkazu dostanete textovú správu s GPS súradnicami zariadenia a odkazom na zobrazenie jeho polohy cez službu Google Maps. Ak sa po uplynutí desiatich minút podarí získať presnejšie informácie o polohe, zariadenie pošle novú SMS správu.

Uzamknutie zariadenia
SMS príkaz: eset lock
Po odoslaní tohto SMS príkazu bude vaše zariadenie uzamknuté. Odomknúť ho môžete použitím administrátorského hesla alebo vzdialeného príkazu na odomknutie zariadenia. Ak tento príkaz posielate prostredníctvom SMS, môžete pridať aj ľubovoľnú správu, ktorá sa zobrazí na obrazovke zamknutého zariadenia. Použite tento formát: eset lock kód správa. Ak ponecháte parameter správy prázdny, na obrazovke zamknutého zariadenia sa zobrazí správa zo sekcie Informácia na zablokovanej obrazovke.

Odomknutie zariadenia
SMS príkaz: eset unlock
Zariadenie bude odomknuté a vložená SIM karta bude pridaná do zoznamu Dôveryhodné SIM karty.

Spustenie sirény
SMS príkaz: eset siren
Odoslaním tohto SMS príkazu spustíte na zariadení hlasnú sirénu, a to aj v prípade, že na zariadení je aktivovaný tichý režim.

Rozšírené obnovenie výrobných nastavení
SMS príkaz: eset enhanced factory reset
Týmto príkazom je možné zariadenie vrátiť do jeho výrobných nastavení. Všetky dostupné dáta budú zmazané a hlavičky súborov budú odstránené. Celý proces môže trvať niekoľko minút.

Vymazanie dát
SMS príkaz: eset wipe
Po odoslaní tohto SMS príkazu budú zo zariadenia natrvalo zmazané všetky kontakty, SMS a MMS správy, e-maily, účty, obsah SD karty, hudba, obrázky a videá uložené v štandardných priečinkoch systému Android. Program ESET Endpoint Security for Android zostane na zariadení nainštalovaný.

POZNÁMKA: SMS príkazy nerozlišujú veľké a malé písmená.