ID zařízení

ID zařízení slouží administrátorovi k identifikaci zařízení v případě jeho ztráty nebo odcizení.