Vzdálená správa

Prostřednictvím ESET PROTECT můžete ESET Endpoint Security for Android spravovat vzdáleně z jednoho místa v síti.

Napojením ESET Endpoint Security for Android do ESET PROTECT zvýšíte nejen úroveň zabezpečení mobilních zařízení, ale zároveň si usnadníte správu nainstalovaného bezpečnostního produktu ESET. Zařízení s nainstalovaným produktem ESET Endpoint Security for Android se mohou k ESET PROTECT připojovat prostřednictvím WiFi nebo mobilní sítě (3G, 4G LTE, HSDPA, GPRS, ...) – za předpokladu, že jsou všechny firewally a proxy nakonfigurovány správně.

Úspěšné spojení s ESET PROTECT prostřednictvím mobilní sítě závisí na operátorovi a vyžaduje plnohodnotné internetové připojení.

Pro připojení mobilního zařízení k ESET PROTECT nejprve zařízení přidejte v ESET PROTECT Web Console na záložce Počítače a proveďte jeho registraci.

Registrační odkaz (s adresou MDC serveru) v ESET PROTECT je ve tvaru: https://MDCserver:port/token. Odkaz obsahuje následující parametry:

MDCserver – úplný DNS název nebo IP adresa serveru, na kterém běží Mobile Device Connector (MDC). Název serveru můžete použít v případě, kdy se budete připojovat výhradně prostřednictvím Wi-Fi ve vaší lokální síti.

Port – port používaný pro připojení k Mobile Device Connectoru (standardně 9980).

Token – unikátní řetězec znaků, který zobrazí ESET PROTECT Web Console.

Pro více informací o vzdálené správě bezpečnostních produktů prostřednictvím ESET PROTECT naleznete níže odkazy na nejdůležitější kapitoly z online nápovědy:

Jak vytvořit politiku

Jak vytvořit klientskou úlohu

Jak fungují přehledy