Nastavení

Jazyk
Standardně se ESET Endpoint Security for Android nainstaluje v jazyce, který je nastaven na zařízení jako systémový (v nastavení OS Android sekce Jazyk a zadávání). Pokud chcete změnit jazyk uživatelského rozhraní aplikace, ťukněte na možnost Jazyk a vyberte si jiný.

Země
Vyberte zemi, ve které se nacházíte.

Aktualizace
Pro zajištění maximální ochrany je důležité používat nejnovější verzi ESET Endpoint Security for Android. Ťuknutím na položku Aktualizace zjistíte, zda je na webových stránkách společnosti ESET k dispozici ke stažení novější verze aplikace.

ID zařízení

Tento identifikátor se zobrazí na obrazovce uzamčeného zařízení.

Vzdálená správa

Připojte své zařízení k ESET PROTECT

Rozšířená nastavení

Pro otevření této sekce ťukněte na Rozšířená nastavení.

Trvalé upozornění
ESET Endpoint Security for Android zobrazuje v oznamovací oblasti ikonu tile_icon_about_default v levém horním rohu obrazovky (stavovém řádku Android). Pokud nechcete, aby se tato ikona zobrazovala, přepněte přepínač u možnosti Trvalé upozornění.

Upozornění na chybějící oprávnění
Produkt vás upozorní, pokud nemá přístup ke všem funkcím operačního systému. Více informací naleznete v kapitole Správa oprávnění.

Odesílat data o používání
Aktivováním této možnosti se budou odesílat anonymní data o používání aplikace do společnosti ESET. Nebudou odesílány žádné citlivé informace. Tuto možnost můžete nastavit již v průvodci prvotním spuštění, případně kdykoli v Nastavení v sekci Rozšířená nastavení.

Administrátorské heslo
Pomocí této možnosti nastavíte nové administrátorské heslo nebo změníte stávající. Více informací naleznete v kapitole Administrátorské heslo.

Import a export nastavení

Pomocí této možnosti můžete importovat nebo exportovat nastavení aplikace ESET Endpoint.

Odinstalovat
Pro odinstalování ESET Endpoint Security for Android ze zařízení použijte Průvodce odinstalací. Složky ESET Endpoint Security for Android a karantény budou trvale odstraněny. Pokud je aktivní ochrana proti odinstalaci, budete vyzváni k zadání administrátorského hesla.