Co je nového ve verzi 2?

Podpora ESET SMS Tool

Díky aplikaci ESET SMS Tool můžete v produktu používat funkce, které vyžadují oprávnění pro přístup k SMS a hovorům (jako je Filtr hovorů nebo vzdálené ovládání prostřednictvím SMS příkazů).

Podpora ESET Business Account

Produkt ESET Endpoint Security for Android je možné od verze 2.7.x aktivovat prostřednictvím účtu založeného na portále ESET Business Account (EBA).

Nativní podpora x64bitových zařízení.

Správa aplikací

Pomocí této součásti získáte přehled o nainstalovaných aplikacích v zařízení. Konkrétní aplikace můžete zablokovat a uživatele vyzvat k tomu, aby je odinstaloval. Pro více informací přejděte do kapitoly Správa aplikací.

Správa zařízení

Prostřednictvím správy zařízení nastavíte na všech zařízeních bezpečnostní politiku, v rámci které můžete například:

vynutit zámek obrazovky a nastavit minimální složitost hesla pro její odemknutí,

nastavit maximální počet neúspěšných pokusů o odemčení obrazovky,

nastavit dobu, po jejíž uplynutí bude nutné změnit heslo pro odemčení obrazovky,

nastavit dobu, po jejímž uplynutí se aktivuje zámek obrazovky.

omezit používání fotoaparátu.

 

Pro více informací přejděte do kapitoly Správa zařízení.

Import a export nastavení

Pro snadné sdílení nastavení produktu s jiným mobilním zařízením, které není spravováno prostřednictvím ESET PROTECT, nabízí ESET Endpoint Security for Android ve verzi 2 možnost pro import a export nastavení. Jako administrátor můžete nastavení z jednoho zařízení exportovat, odeslat jej dalšímu uživateli například e-mailem, který si jej importujte. Po importování nastavení se přepíší veškerá nastavení a produkt se aktivuje, pokud byly v exportovaném nastavení přiloženy licenční informace. Veškerá nastavení budou chráněna stejným administrátorským heslem

Anti-Phishing

Tato funkce chrání uživatele před nechtěným přístupem na internetové stránky se škodlivým obsahem v podporovaných prohlížečích (vestavěném v OS Android and prohlížeči Chrome).

Technologie Anti-Phishing funguje ve výchozím prohlížeči Android a Chrome, kdy uživatele chrání na internetových stránkách vydávajících se za důvěryhodné před pokusy o získání citlivých informací, jako jsou uživatelská jména, hesla nebo podrobnosti o kreditní kartě. Každou stránku, na kterou přistupujete, ESET Anti-Phishing ověří vůči databázi známých phishingových stránek společnosti ESET. Pokud se stránka na seznamu nachází, přístup na ní bude zablokován a na zařízení se zobrazí zpráva s upozorněním.

Centrum upozornění

ESET Endpoint Security for Android nově uživatelům nabízí na jednom místě přístup ke všem upozorněním, která vyžadují jejich pozornost. V centru upozornění se zobrazují informace o nalezených a nevyřešených hrozbách, potenciálních rizicích v nastavení zařízení stejně tak upozornění na konfiguraci zařízení, které nesplňuje bezpečnostní politiku. Jednotlivá upozornění jsou v seznamu řazena podle priority a barevně odlišena podle závažnosti.

Aktualizace na novou verzi pod kontrolou

Administrátoři, kteří používají ESET PROTECT mohou nově zabránit aktualizaci ESET Endpoint Security for Android pro Android na nejnovější verzi a aktualizace řídit ručně.

Průvodce nastavením

Po dokončení instalace se při prvním spuštění ESET Endpoint Security for Android zobrazí průvodce nastavením, který vás krok po kroku provede základním konfigurací programu.

Vylepšený antivirus

Snížen čas potřebný pro kontrolu jednotlivých objektů rezidentní ochranou

Integrovaný ESET LiveGrid®

Dvě úrovně kontroly – Smart a Hloubková

Vylepšení volitelné kontroly – kontrola na pozadí a možnost pozastavení kontroly

Naplánovaná kontrola – úplná kontrola obsahu zařízení v předem definovaný den a čas

Kontrola při nabíjení – kontrola zařízení se spustí automaticky, pokud je zařízení nečinné, plně nabité a zapojené na nabíječce

Rozšířené možnosti konfigurace aktualizace detekčních modulů – jako administrátor můžete definovat interval, ve kterém bude zařízení kontrolovat dostupnost aktualizací, stejně tak vybrat aktualizační server (standardní aktualizační server, s předběžnými aktualizacemi nebo váš lokální mirror)

Výsledky kontroly jsou odesílány do ESET PROTECT. ESET Endpoint Security for Android ve verzi 2 dále obsahuje funkce z ESET Endpoint Security for Android verze 1, tedy detekci potenciálně nechtěných a zneužitelných aplikací stejně tak USSD Control.

Vylepšený Anti-Theft

Technologie Anti-Theft ochrání data uložená v zařízení v případě jeho ztráty nebo odcizení a pomůže vám získat zařízení zpět. Anti-Theft můžete vzdáleně aktivovat prostřednictvím ESET PROTECT nebo vzdálených příkazů.

ESET Endpoint Security for Android ve verzi 2 používá vzdálené příkazy z verze 1 (Uzamknout, Vymazat a Najít) a dále přidává tyto příkazy:

Odemknout – odemkne zablokované zařízení,

Rozšířený reset do továrního nastavení – všechna data v zařízení budou rychle vymazána zničením hlaviček souborů a zařízení se obnoví do továrního nastavení,

Siréna – zařízení se uzamkne a spustí se na něm velmi hlasitá siréna, i pokud je ztlumená hlasitost.

 

Provádění vzdálených příkazů je nově zabezpečeno ověřovacím kódem. Tento kód obdrží administrátor prostřednictvím SMS na telefonního číslo definované v seznamu administrátorských kontaktů.

Anti-Theft příkazy odesílané z ESET PROTECT

Prostřednictvím nové správy mobilních zařízení můžete odesílat Anti-Theft příkazy na mobilní zařízení pohodlně z ESET PROTECT. Anti-Theft příkaz je dále předán Mobile Device Connectoru, komponentě, která je součástí ESET PROTECT infrastruktury a kontaktujte mobilní zařízení.

Administrátorské kontakty

Seznam telefonních čísel, chráněný heslem, ze kterých je možné odesílat Anti-Theft příkazy. Na uvedená čísla se budou zároveň odesílat upozornění při uzamčení zařízení.

Zobrazení zprávy z ESET PROTECT

Při vzdálené správě můžete uživateli na konkrétní zařízení nebo celou skupinu zařízení odeslat zprávu, která se zobrazí přes celý displej. To je užitečné v případě, kdy potřebujete uživatelům sdělit důležitou informaci.

Uzamykací obrazovka s vlastními informacemi

Na uzamykací obrazovku si můžete umístit vlastní text (název společnosti, e-mailovou adresu, zprávu), který chcete aby se zobrazil nálezci zařízení. Při uzamčení zařízení bude možné volat na definovaná administrátorská telefonní čísla.

Vylepšená vzdálená správa

Konfiguraci produktu stejně jako seznam povolených a blokovaných aplikací, filtr hovorů a správu zařízení můžete nastavit vzdáleně pomocí politik. To vám umožní vynutit firemní politiku napříč zařízeními, včetně těch mobilních.

V ESET PROTECT Web Console uvidíte více informací z ESET Endpoint Security for Android, než tomu bylo ve starší verzi, což vám umožní rychleji identifikovat problematická zařízení a zajistit jejich vyřešení.

Správa zařízení s operačních systémem Android je nyní součástí ESET PROTECT a je velmi podobná správě bezpečnostních produktů ESET pro počítače, například ESET Endpoint Antivirus a ESET Endpoint Security

Lokální správa

Pokud nepoužíváte ESET PROTECT, ESET Endpoint Security for Android nově nabízí možnost pro lokální správu nastavení, která můžete chránit administrátorským heslem.

Vylepšená distribuce a instalace produktu

Kromě tradičních metod instalace (z balíčku staženého z webových stránek společnosti ESET nebo distribuovaného prostřednictvím e-mailu) můžete aplikaci nově instalovat také z Google Play.

Vylepšená aktivace produktu

Po dokončení instalace je potřeba produkt aktivovat. To může udělat buď uživatel, nebo vy jako administrátor a to několika způsoby

Využitím nového systému licencování a aktivovat produkt licenčním klíčem nebo prostřednictvím účtu bezpečnostního administrátora,

Kliknutím na odkaz v těle e-mailu, který uživateli odeslal administrátor. Produkt se v tomto případě automaticky spojí s ESET PROTECT a zařízení si převezme licenční údaje,

Administrátor může ručně zadat informace pro připojení k ESET PROTECT.

Importováním souboru s nastavením, který zároveň obsahuje licenční informace.

Vylepšená identifikace mobilních zařízení v ESET PROTECT

K ESET PROTECT se mohou připojovat výhradně autorizovaná zařízení. Proto při registraci mobilního zařízení dojde k jeho zařazení na seznam povolených zařízení. To zvyšuje nejen zabezpečení, ale dále také usnadňuje jejich identifikaci – každé zařízení je identifikováno názvem, popisem a IMEI. Zařízení bez podpory mobilních sítí jsou identifikována MAC adresou Wi-Fi adaptéru.

Přepracované grafické uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní ESET Endpoint Security for Android je velmi podobné novým produktů ESET pro firemní zákazníky.

Snadné ovládání

Díky přepracovanému uživatelskému rozhraní se produkt snadno ovládá a jeho struktura koresponduje s novou generací produktů ESET Endpoint a ESET PROTECT.