Rozšířená nastavení

Rezidentní ochrana

Pomocí této možnosti můžete zapnout nebo vypnout rezidentní ochranu. Tento modul se spouští automaticky při startu systému a kontroluje všechny aktivní procesy. Kontroluje také složku Stažené soubory (Download), instalační APK balíčky a všechny soubory na SD kartě při jejím připojení.

Reputační systém ESET LiveGrid

ESET Live Grid je preventivní systém představuje další úroveň ochrany zařízení. Neustále monitoruje běžící programy a procesy na zařízení a porovnává je s nejnovějšími informacemi získanými od milionů uživatelů ESET po celém světě. Díky tomu dokážeme všem uživatelům poskytnout účinnější proaktivní ochranu a vyšší rychlost kontroly.

Systém zpětné vazby ESET LiveGrid

Prostřednictvím tohoto systému sbíráme anonymní statistická data, informace o pádech a diagnostická data o podezřelých objektech, které v cloudu zpracováváme a vytváříme z nich detekční signatury.

Detekovat potenciálně nechtěné aplikace

Potenciálně nechtěná aplikace je program, který obsahuje adware, a instaluje rozšíření, které zobrazuje reklamu, skenuje výsledky vyhledávání nebo vykazuje jiné nežádoucí chování. V některých případech můžete mít pocit, že přínosy převáží rizika nechtěné aplikace, a proto ESET řadí tyto aplikace do kategorie s nižším rizikem než jiné škodlivý software.

Detekovat potenciálně zneužitelné aplikace

Existuje řada aplikací, jejichž úkolem je zjednodušit správu síťových zařízení. Nicméně v nesprávných rukou mohou být snadno zneužity ke škodlivým účelům. Možnost Detekovat potenciálně zneužitelné aplikace umožňuje takové hrozby odhalit. Potenciálně zneužitelné aplikace je označení pro komerční a legitimní software. Tato klasifikace zahrnuje programy pro vzdálený přístup k zařízení, nástroje pro dešifrování hesel a programy zaznamenávající stisky kláves a další.

Blokovat nevyřešené hrozby

Pomocí této možnosti zablokujete všechny hrozby, které nebyly v průběhu kontroly obsahu zařízení vyřešeny. To znamená, že spuštění škodlivých aplikací bude produktem ESET Endpoint Security for Android blokováno.

Výměnná média

Vyberte akci, kterou chcete provést po připojení výměnného média:

Vždy zkontrolovat – po vybrání této možnosti se výměnné médium vždy zkontroluje

Nekontrolovat – po vybrání této možnosti se výměnné médium nezkontroluje

Zobrazit možnosti – po vybrání této možnosti se po připojení výměnného média uživateli zobrazí oznámení, ve kterém si může vybrat akci

Interval automatické aktualizace

Pomocí této možnosti nastavíte interval ověřování dostupnosti aktualizace databáze hrozeb. Aby se zabránilo zbytečnému stahování dat, jsou aktualizace vydávány v případě výskytu nové hrozby. Doporučujeme ponechat předdefinovanou hodnotu (denně).

Vlastní maximální stáří databáze

Standardně ESET Endpoint Security for Android prohlásí používanou databázi hrozeb za zastaralou po 7 dnech. V případě potřeby si můžete tento interval změnit.

Aktualizační server

Pomocí této možnosti můžete na svém zařízení získat přístup k předběžným aktualizacím. Tyto aktualizace jsou otestované vývojové aktualizace, které budou později dostupné jako standardní. Výhodou těchto aktualizací je, že nabízejí rychlý přístup k nejnovějším metodám detekce a různým opravám. Předběžné aktualizace však nemusí být vždy plně stabilní. Seznam aktuálně používaných modulů naleznete v sekci O programu: ťukněte na ikonu Menu action_button_menu v pravém horním rohu ESET Endpoint Security for Android (nebo přejděte na záložku ••• Více) a ťukněte na O programu > ESET Endpoint Security for Android. Doporučujeme ponechat předdefinovanou hodnotu (Standardní aktualizace). Tuto volbu by měli měnit pouze zkušení uživatelé.

Pokud máte v lokální síti vytvořen aktualizační miror, můžete do něj nasměrovat také ESET Endpoint Security for Android. V takovém případě vyberte možnost Lokální mirror. Aktualizace modulů si poté budou mobilní zařízení stahovat z lokálního mirroru, nikoli jednotlivě ze serverů společnosti ESET. Detailní informace o vytvoření mirroru prostřednictvím produktu ESET Endpoint naleznete v online nápovědě.