ESET LiveGrid

ESET LiveGrid je pokročilý systém včasného varovania, ktorý umožňuje spoločnosti ESET okamžite reagovať na najnovšie hrozby. Obojsmerný systém včasného varovania LiveGrid má jediný účel – poskytnúť našim zákazníkom najvyššiu možnú ochranu pred novovzniknutými hrozbami. Najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby sme sa dozvedeli o nových hrozbách okamžite po ich objavení, je zozbieravať aktuálne informácie o hrozbách od používateľov bezpečnostných produktov ESET. Tieto informácie sú následne analyzované v našich vírusových laboratóriách a zapracovávané do aktualizácií detekčných modulov. K dispozícii sú dve možnosti nastavenia:

 

1.Môžete sa rozhodnúť neaktivovať ESET LiveGrid. Neprídete tým o žiadnu funkcionalitu programu, avšak pri povolenom systéme ESET LiveGrid dokáže program ESET Endpoint Security for macOS v niektorých prípadoch na nové hrozby reagovať skôr, ako dôjde k aktualizácii detekčných modulov.

2.Môžete sa rozhodnúť ESET LiveGrid aktivovať, čo vám umožní odosielať anonymné informácie o nových hrozbách a o tom, kde sa škodlivý kód nachádza. Podozrivú vzorku je možné poslať na podrobnú analýzu do spoločnosti ESET. Skúmanie týchto vzoriek nám pomôže aktualizovať detekčné moduly a zlepšovať schopnosť našich produktov detegovať hrozby.

 

ESET LiveGrid zozbiera z vášho počítača len tie informácie, ktoré sa priamo týkajú novej infiltrácie. Môže ísť o vzorku alebo kópiu súboru, v ktorom sa infiltrácia objavila, názov adresára, kde sa súbor nachádzal, názov súboru, dátum a čas detekcie, spôsob, akým sa infiltrácia dostala do vášho počítača a informáciu o operačnom systéme vášho počítača.

 

Žiadna z týchto informácií V ŽIADNOM PRÍPADE nebude použitá na iný účel, ako je čo najrýchlejšia reakcia na novoobjavenú hrozbu.

 

Nastavenia systému LiveGrid sú dostupné z hlavného menu programu v časti Nastavenia > Zobraziť pokročilé nastavenia... > Live Grid. Označte možnosť Zapnúť reputačný systém ESET LiveGrid (odporúčané), čím aktivujete systém ESET LiveGrid, a následne kliknite na tlačidlo Nastavenia... vedľa popisu Rozšírené nastavenia.