Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zaawansowane opcje skanowania

W tym oknie można określić opcje zaawansowane dla zaplanowanego zadania skanowania komputera. Można skonfigurować czynność wykonywaną automatycznie po ukończeniu skanowania. Opcje dostępne są w menu rozwijanym:

  • Wyłącz — po ukończeniu skanowania komputer zostanie wyłączony.
  • Uruchom ponownie — zamknięcie wszystkich otwartych programów i ponowne uruchomienie komputera po ukończeniu skanowania.
  • Uruchom ponownie w razie potrzeby — zamyka wszystkie otwarte programy i uruchamia ponownie komputer, jeśli jest to wymagane przez skanowanie.
  • Uśpij — zapisanie sesji i przełączenie komputera w tryb obniżonego poboru energii, z którego szybko można wznowić pracę.
  • Hibernacja — wszystkie procesy uruchomione w pamięci RAM zostają przeniesione do specjalnego pliku na dysku twardym. Komputer wyłącza się, ale po kolejnym uruchomieniu wznawia pracę od poprzedniego stanu.
  • Brak czynności — po ukończeniu skanowania nie zostanie wykonana żadna czynność.

note

Należy pamiętać, że komputer w trybie uśpienia nadal działa. Wciąż są uruchomione podstawowe funkcje i komputer nadal zużywa energię, będąc na zasilaniu akumulatorowym. Aby ograniczyć zużycie baterii, na przykład po opuszczeniu biura, zalecane jest skorzystanie z opcji Hibernacja.

Aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom zatrzymywanie czynności wykonywanych po skanowaniu, należy wybrać opcję Użytkownik nie może anulować czynności.

Aby umożliwić użytkownikom z ograniczeniami wstrzymywanie skanowania komputera na określony czas, należy wybrać opcję Użytkownik może wstrzymać skanowanie na (min).

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Postęp skanowania.