Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Format ścieżki wyłączenia

Aby wyłączyć grupę plików, można użyć symboli wieloznacznych. Znak zapytania (?) reprezentuje jeden znak, a gwiazdka (*) reprezentuje ciąg złożony z dowolnej liczby znaków (w tym ciąg pusty).


example

 • Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki z danego folderu lub podfolderu, należy wpisać ścieżkę do tego folderu i zastosować maskę *
 • Aby wyłączyć ze skanowania jedynie pliki DOC, należy użyć maski *.doc
 • Jeśli nazwa pliku wykonywalnego składa się z określonej liczby znaków (i znaki te różnią się od siebie), a znana jest tylko pierwsza litera (np. „D”), należy zastosować następujący format:
  D????.exe (znaki zapytania zastępują brakujące lub nieznane znaki)

Przykłady:

 • C:\Tools\* — na końcu ścieżki należy umieścić ukośnik wsteczny (\) i gwiazdkę (*), aby wskazać, że wyłączenie ma obejmować całą zawartość folderu (pliki i podfoldery).
 • C:\Tools\*.* — taki zapis spowoduje działanie takie samo, jak w przypadku C:\Tools\*
 • C:\Tools — folder Tools nie zostanie wyłączony. Dla skanera Tools może być także nazwą pliku.
 • C:\Tools\*.dat — taki zapis spowoduje wyłączenie plików .dat w folderze Tools.
 • C:\Tools\sg.dat — ten zapis spowoduje wyłączenie tego konkretnego pliku znajdującego się w podanej ścieżce.

example

Definiując wyłączenia ze skanowania, można używać zmiennych systemowych, takich jak %PROGRAMFILES%.

 • Aby wyłączyć ze skanowania folder Program Files za pomocą tej zmiennej systemowej, podczas dodawania folderu do wyłączeń należy użyć następującej ścieżki: %PROGRAMFILES%\* (pamiętając o dodaniu ukośnika wstecznego i gwiazdki na końcu ścieżki).
 • Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki i foldery z podkatalogu %PROGRAMFILES%, należy użyć ścieżki %PROGRAMFILES%\wyłączony_katalog\*

hmtoggle_plus0 Rozwiń listę obsługiwanych zmiennych systemowych