Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Okno dialogowe potwierdzenia

Wyświetlanie tego powiadomienia ma na celu sprawdzenie, czy użytkownik faktycznie chce wykonać daną czynność, co powinno wyeliminować możliwość pomyłki.

W tym oknie dialogowym można również wyłączać potwierdzenia.