Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Reguła zapory — lokalna

Należy wprowadzić nazwę lokalnej aplikacji i określić porty lokalne, do których reguła ma zastosowanie.

Port — numery portów lokalnych. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden numer, reguła będzie stosowana do wszystkich portów. Można dodać pojedynczy port komunikacyjny lub zakres takich portów.

Adres IP — umożliwia dodanie zdalnych adresów, zakresu adresów lub podsieci, w odniesieniu do których stosowana jest reguła. Jeśli nie zostania wprowadzona żadna wartość, reguła będzie stosowana do całej komunikacji.

Strefy — lista dodanych stref.

Dodaj — umożliwia dodanie utworzonej strefy z menu rozwijanego. Strefę można utworzyć na karcie Ustawienia strefy.

Usuń— umożliwia usunięcie stref z listy.

Aplikacja — nazwa aplikacji, do której jest stosowana reguła. Należy dodać lokalizację aplikacji, do której stosowana będzie reguła.

Usługa — w tym menu rozwijanym dostępne są usługi systemowe.


example

W menu rozwijanym można utworzyć dla kopii dystrybucyjnej regułę, która umożliwi przeprowadzanie aktualizacji przez port 2221 przy użyciu usługi EHttpSrv w odniesieniu do komunikacji.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_LOCAL