Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Lista reguł zapory

Lista reguł zapory jest dostępna w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Ochrona sieci > Zapora > Podstawowe po kliknięciu opcji Edytuj widocznej obok opcji Reguły.

Kolumny

Nazwa — nazwa reguły.

Włączono — informacja o tym, czy reguły są włączone czy wyłączone. Aktywowanie reguły wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru.

Protokół — Internet protokół, którego dotyczy reguła.

Profil — wskazuje profil zapory, którego dotyczy reguła.

Czynność — wskazuje stan komunikacji (blokuj/zezwalaj/pytaj).

Kierunek — kierunek komunikacji (przychodząca/wychodząca/obie).

Lokalny — zdalny adres/zakres/podsieć IPv4 lub IPv6 i port komputera lokalnego.

Zdalny — zdalny adres/zakres/podsieć IPv4 lub IPv6 i port komputera zdalnego.

Aplikacje — aplikacje, których dotyczy reguła.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Elementy sterujące

Dodajumożliwia utworzenie nowej reguły.

Edytuj — umożliwia zmodyfikowanie istniejącej reguły.

Usuń — umożliwia usunięcie istniejącej reguły.

Kopiuj — umożliwia utworzenie kopii wybranej reguły.

Pokaż reguły wbudowane (wstępnie zdefiniowane) — reguły wstępnie zdefiniowane w programie ESET Endpoint Security, które zezwalają na daną komunikację lub blokują ją. Wstępnie zdefiniowane reguły można wyłączyć, ale nie można ich usuwać.

UP_DOWN Na początek/W górę/W dół/Na koniec — te opcje umożliwiają dostosowywanie priorytetów reguł (reguły są wykonywane kolejno od góry do dołu).


note

Kliknij ikonę wyszukiwania ICON_SCAN w prawym górnym rogu, aby wyszukać reguły według nazwy, protokołu lub portu.