Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizacje produktów

Sekcja Aktualizacje produktów zawiera opcje związane z aktualizacjami produktów. Program umożliwia wstępne zdefiniowanie jego zachowania, gdy dostępne są nowe aktualizacje produktów.

Aktualizacje produktów mają na celu dodanie nowych funkcji lub wprowadzenie zmian w funkcjach, które występowały już w starszych wersjach. Może ona być wykonywana automatycznie, bez interwencji użytkownika. Istnieje też możliwość powiadamiania użytkownika o aktualizacjach. Po zainstalowaniu aktualizacji produktu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Aktualizacje automatyczne — wstrzymanie automatycznych aktualizacji dla określonych profili aktualizacji tymczasowo wyłącza automatyczne aktualizacje produktów podczas połączenia z Internetem przy użyciu innych sieci lub połączeń taryfowych. Zachowaj to ustawienie włączone, aby mieć stały dostęp do najnowszych funkcji i najwyższej możliwej ochrony. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach automatycznych, patrz Aktualizacje automatyczne — FAQ.

Aktualizacje produktów są domyślnie pobierane z serwerów repozytorium oprogramowania ESET. W dużych środowiskach lub środowiskach w trybie offline można dystrybuować ruch, co pozwala na wewnętrzne buforowanie plików produktów.

hmtoggle_plus0 Definiowanie niestandardowego serwera dla aktualizacji komponentów programu


note

Wybór najodpowiedniejszej opcji zależy od stacji roboczej, której będzie dotyczyć ustawienie. Należy pamiętać o różnicach między stacjami roboczymi a serwerami. Na przykład automatyczne ponowne uruchomienie serwera po aktualizacji produktu mogłoby spowodować poważne szkody dla firmy.