Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Okno dialogowe — Powiadomienia na pulpicie

Aby dostosować widoczność powiadomień na pulpicie (wyświetlanych w prawym dolnym rogu ekranu), otwórz Ustawienia zaawansowane (F5) > Powiadomienia > Powiadomienia na pulpicie. Kliknij opcję Edytuj obok Powiadomienia na pulpicie i zaznacz odpowiednie pole wyboru Pokaż na pulpicie.


note

Jeśli chcesz skonfigurować powiadomienia Plik przeanalizowany i Plik nie przeanalizowany podczas korzystania z rozwiązania ESET LiveGuard, Ochrona proaktywna musi być ustawiona na Zablokuj wykonywanie do momentu otrzymania wyniku analizy.