Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie i edytowanie wyłączeń procesów

W tym oknie dialogowym można dodawać procesy wyłączone z silnika detekcji. Wyłączenia procesów pozwalają zminimalizować ryzyko występowania konfliktów i poprawiają wydajność wyłączonych aplikacji, co zwiększa ogólną wydajność i stabilność systemu operacyjnego. Wyłączenie procesu/aplikacji oznacza wyłączenie odpowiedniego pliku wykonywalnego (.exe).


example

Należy wybrać ścieżkę do pliku aplikacji objętej wyjątkiem, klikając pozycję ... (np. C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). NIE należy wprowadzać nazwy aplikacji.
Po dodaniu pliku .exe do listy wyłączeń program ESET Endpoint Security przestanie monitorować aktywność tego procesu. Nie będą też skanowane operacje na plikach wykonywane przez ten proces.


important

Jeśli podczas wyboru pliku wykonywalnego procesu nie zostanie użyta funkcja przeglądania, może być konieczne ręczne wpisanie pełnej ścieżki do odpowiedniego pliku. W przeciwnym razie wyłączenie nie będzie działać poprawnie i system HIPS może zgłaszać błędy.

Można też edytować istniejące procesy lub usuwać je z listy wyłączeń.