Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Integracja z programami poczty e-mail

Do obsługiwanych obecnie programów poczty e-mail należą: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail oraz Windows Live Mail. Ochrona poczty e-mail działa na zasadzie wtyczki do tych programów. Główną zaletą wtyczki jest to, że jej działanie jest niezależne od używanego protokołu. Gdy program poczty e-mail odbierze zaszyfrowaną wiadomość, następuje jej odszyfrowanie i przesłanie do skanera antywirusowego. Pełna lista obsługiwanych programów poczty e-mail i ich wersji znajduje się w następującym artykule w bazie wiedzy firmy ESET.

Ustawienia specjalne

Optymalizacja obsługi załączników — jeśli optymalizacja jest wyłączona, wszystkie załączniki są natychmiast skanowane. Wyłączenie tej funkcji może spowolnić działanie klienta poczty e-mail.

Zaawansowane przetwarzanie dotyczące programu poczty e-mail — jeśli podczas pracy z programem poczty e-mail system działa wolniej, wyłącz tę opcję.