Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Protokoły sieciowe

W programie ESET Endpoint Security domyślnie skonfigurowano monitorowanie protokołu HTTP używanego w większości przeglądarek internetowych.

Ustawienia skanera protokołu HTTP

Ruch sieciowy HTTP jest monitorowany zawsze na wszystkich portach i w przypadku wszystkich aplikacji.

Ustawienia skanera protokołu HTTPS

Program ESET Endpoint Security obsługuje również sprawdzanie protokołu HTTPS. W przypadku komunikacji za pośrednictwem protokołu HTTPS informacje między serwerem a klientem przesyłane są przez kanał szyfrowany. Program ESET Endpoint Security sprawdza połączenia, używając protokołów SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). W programie skanowany jest wyłącznie ruch w portach (443, 0-65535) zdefiniowanych w obszarze Porty używane przez protokół HTTPS, niezależnie od wersji systemu operacyjnego.

Komunikacja szyfrowana będzie skanowana domyślnie. Aby wyświetlić ustawienia skanera, przejdź w sekcji Ustawienia zaawansowane do pozycji SSL/TLS, kliknij kolejno pozycje Strony internetowe i poczta e-mail > SSL/TLS i włącz opcję Włącz filtrowanie protokołów SSL/TLS.