Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodatkowe parametry ThreatSense

Dodatkowe parametry ThreatSense dla nowo utworzonych i zmodyfikowanych plików — prawdopodobieństwo występowania infekcji w nowo utworzonych lub zmodyfikowanych plikach jest stosunkowo większe niż w przypadku istniejących już plików. Dlatego program sprawdza takie pliki z zastosowaniem dodatkowych parametrów skanowania. Oprócz typowych metod skanowania przy użyciu sygnatur stosowana jest również zaawansowana heurystyka, która wykrywa nowe zagrożenia jeszcze przed opublikowaniem aktualizacji silnika detekcji. Poza nowo utworzonymi plikami skanowanie obejmuje też archiwa samorozpakowujące (SFX) i programy spakowane (skompresowane wewnętrznie pliki wykonywalne). Domyślnie archiwa są skanowane do dziesiątego poziomu zagnieżdżenia i są sprawdzane niezależnie od ich rozmiaru. Aby zmienić ustawienia skanowania archiwów, należy wyłączyć opcję Domyślne ustawienia skanowania archiwów.

Więcej informacji na temat programów spakowanych, archiwów samorozpakowujących oraz zaawansowanej heurystyki można znaleźć w sekcji Ustawienia parametrów technologii ThreatSense.

Dodatkowe parametry ThreatSense dla wykonywanych plików — domyślnie podczas wykonywania plików używana jest zaawansowana heurystyka. Gdy ta opcja jest włączona, zalecamy pozostawienie włączonych opcji inteligentnej optymalizacji oraz systemu ESET LiveGrid® w celu ograniczenia wpływu na wydajność systemu.