Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wybieranie próbki do analizy — podejrzany plik

Obserwowane oznaki i objawy zarażenia szkodliwym oprogramowaniem — należy wprowadzić opis zachowania podejrzanego pliku na komputerze.

Pochodzenie pliku (adres URL lub dostawca) — należy podać pochodzenie (źródło) pliku i okoliczności jego napotkania.

Uwagi oraz informacje dodatkowe — można tu wprowadzić dodatkowe informacje lub opisy, które pomogą w procesie identyfikacji podejrzanego pliku.


note

Wymagany jest tylko pierwszy parametr (Obserwowane oznaki i objawy zarażenia szkodliwym oprogramowaniem), ale podanie informacji dodatkowych znacznie ułatwi proces identyfikacji i przetwarzania próbek w naszych laboratoriach.