ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ikona v oznamovací oblasti

Nejdůležitější možnosti a funkce programu jsou dostupné přímo ze systémové oznamovací oblasti. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu programu TRAY_ICON


note

Kontextové menu ikony v oznamovací oblasti je dostupné pouze v případě, kdy je Režim spuštění grafického rozhraní nastaven na možnost Úplný.

MENU

Dočasně vypnout ochranu – zobrazí potvrzovací dialog, pomocí kterého vypnete detekční jádro, které chrání systém proti škodlivým útokům tím, že kontroluje soubory, e-maily a komunikaci prostřednictvím internetu.

V rozbalovacím menu Časový interval můžete nastavit dobu, po kterou budou všechny součásti ochrany vypnuty.

MENU_DISABLE

Dočasně vypnout firewall – přepne firewall do neaktivního režimu. Pro více informací přejděte do kapitoly Síť.

Blokovat veškerou komunikaci – firewall zablokuje veškerou síťovou komunikaci. Pro obnovení komunikace klikněte na Povolit veškerou komunikaci.

Rozšířená nastavení – po kliknutí se zobrazí Rozšířená nastavení programu. Jiný způsob, jak otevřít toto okno je stisknout klávesu F5 v hlavním okně programu nebo kliknout na Nastavení > Rozšířená nastavení.

Protokolyprotokoly obsahují informace o všech systémových událostech a poskytují přehled o nalezených hrozbách.

Otevřít ESET Endpoint Security – kliknutím otevřete hlavní okno programu ESET Endpoint Security přímo z oznamovací oblasti.

Obnovit rozmístění oken – obnoví přednastavenou velikost a pozici okna ESET Endpoint Security na obrazovce.

Zkontrolovat aktualizace – spustí se aktualizace programových modulů pro zajištění maximální ochrany před škodlivým kódem.

O programu – po kliknutí si zobrazíte informace o systému, nainstalované verzi programu ESET Endpoint Security a všech jeho programovaných modulech. Také zde naleznete datum platnosti licence. Ve spodní části okna se nachází informace o operačním systému a systémových prostředcích.