ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Filtrování protokolů

Pro definování kritérií filtrování v hlavním okně programu na záložce Nástroje > Protokoly klikněte na tlačítko MODULE_INACTIVE Filtrování.

Díky funkci filtrování protokolů se snadněji zorientujete v zobrazených záznamech, a to zejména v situaci, kdy je záznamů více. Takový zúžený počet záznamů oceníte, pokud hledáte konkrétní typ události, stav nebo určité časové období. Záznamy protokolu lze filtrovat pomocí výběru určitých hodnot ve vyhledávání. Ve výsledcích se následně zobrazí hodnoty, které jsou pro nastavená kritéria relevantní.

Zadejte klíčové slovo, které chcete vyhledat, do pole Hledat text. Hledání můžete upřesnit volbami v rozbalovací nabídce Hledat ve sloupcích. Další volby si nastavte v rozbalovací nabídce Typy záznamů. V menu Rozsah času si nastavte období, z kterého chcete zobrazit výsledky. Pro zobrazení přesnějších výsledků vyberte možnost Hledat pouze celá slova a Rozlišovat velká a malá písmena.

Hledat text

Zadejte řetězec (slovo nebo jeho část). Následně se zobrazí pouze záznamy obsahující daný řetězec. Ostatní záznamy se přeskočí.

Hledat ve sloupcích

Tuto možnost použijte, pokud chcete vyhledávat klíčové slovo pouze v konkrétních sloupcích. Vybrat můžete jeden nebo více sloupců.

Typy záznamů

Z rozbalovacího menu si vyberte typy záznamy, které chcete zobrazit:

  • Diagnostické – obsahují informace důležité pro ladění programu a všechny níže uvedené záznamy,
  • Informační – jedná se o informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci, a všechny záznamy s vyšší závažností.
  • Varování – do protokolu se zapíší kritické chyby, chybová a varovná hlášení.
  • Chyby – kromě kritických varování se zaznamenají chyby typu "Chyba při stahování souboru aktualizace".
  • Kritické chyby – zobrazí se pouze kritické chyby (chyba při startu antivirové ochrany).

Časové období

Definujte časové období, za které chcete zobrazit výsledky:

  • Nedefinováno (výchozí) – nebere v potaz datum a čas, prohledává se celý protokol.
  • Poslední den
  • Poslední týden
  • Poslední měsíc
  • Vlastní – filtrovány jsou výsledky v období definovaném pomocí možnosti Od: a Do:.

Hledat pouze celá slova

Vyberte tuto možnost, pokud chcete vyhledávat pouze slova tak, jak jste je zadali, a požadujete přesné výsledky.

Rozlišovat velká a malá písmena

Tuto možnost zapněte, pokud chcete při vyhledávání rozlišovat velikost písmen. Po dokončení konfigurace filtru pro vyhledávání v protokolu klikněte na tlačítko OK, případně Najít pro zahájení vyhledávání. Protokol se prohledává ze shora dolů a začíná se na aktuální pozici (zvýrazněném záznamu). Vyhledávání se zastaví na prvním vyhovujícím záznamu. Pro zobrazení dalšího výsledku vyhledávání stiskněte klávesu F3, případně v kontextovém menu vyberte možnost Najít a upravte parametry vyhledávání.