ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana dokumentů

Modul ochrany dokumentů zajišťuje kontrolu dokumentů Microsoft Office před jejich otevřením a také kontroluje automaticky stahované soubory pomocí Internet Explorer, jako například prvky Microsoft Microsoft ActiveX. Tento modul přidává další bezpečnostní vrstvu do rezidentní ochrany a může být deaktivován pro zvýšení výkonu systému, na kterém neotevíráte velké množství dokumentů Microsoft Office.

Pro zapnutí této možnosti přejděte do Rozšířeného nastavení (dostupného po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) a v sekci Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Ochrana dokumentů klikněte na přepínač Zapnout ochranu dokumentů.


note

Tento modul pracuje pouze s aplikacemi, které podporují rozhraní Microsoft Antivirus API (například Microsoft Office 2000 a novější nebo Microsoft Internet Explorer 5.0 a novější).