Kada treba izmeniti konfiguraciju zaštite u realnom vremenu

Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu je najvažnija komponenta održavanja bezbednosti sistema. Uvek budite pažljivi kada menjate njene parametre. Preporučujemo da njene parametre menjate samo u posebnim slučajevima.

Nakon instaliranja programa ESET Endpoint Security, sve postavke su optimizovane tako da obezbede maksimalni nivo bezbednosti sistema za korisnike. Da biste vratili podrazumevane postavke, kliknite na DEFAULT pored svake od kartica u prozoru (Napredno podešavanje > Mašina za otkrivanje > Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu).