Skeniranje računara

Preporučujemo vam da redovno obavljate skeniranje računara ili da isplanirate redovno skeniranje da biste proveravali da li ima pretnji. U glavnom prozoru programa kliknite na opciju Skeniranje računara, a zatim izaberite stavku Smart skeniranje. Više informacija o skeniranju računara potražite u odeljku Skeniranje računara.

SCANNER_MAIN