Napredno podešavanje HIPS-a

Sledeće opcije su korisne za otklanjanje grešaka i analizu ponašanja aplikacije:

Uvek je dozvoljeno učitavanje upravljačkih programa – Uvek je dozvoljeno učitavanje izabranih upravljačkih programa bez obzira na podešeni režim filtriranja, osim ako ih korisnik nije izričito blokirao.

Evidentiraj sve blokirane operacije – Sve blokirane operacije biće zapisane u HIPS evidenciji.

Obavesti o promenama u aplikacijama pokretanja sistema – Prikazuje obaveštenje na radnoj površini svaki put kada se aplikacija dodaje u pokretanje sistema ili uklanja iz njega.