Format izuzimanja putanje

Možete da upotrebite džoker znakove da biste izuzeli grupu datoteka. Znak pitanja (?) predstavlja jedan znak, dok zvezdica (*) predstavlja nisku sa nula ili više znakova.


example

Ako želite da izuzmete sve datoteke i potfascikle u nekoj fascikli, otkucajte putanju ka toj fascikli i upotrebite masku *

Ako želite da izuzmete samo .doc datoteke, upotrebite masku *.doc

Ako ime izvršne datoteke sadrži određeni broj znakova (i oni se razlikuju), a vi znate samo prvi (na primer, „D“), upotrebite sledeći format:
D????.exe (znakovi pitanja zamenjuju ostale znakove koji nedostaju ili su nepoznati)

Primeri:

C:\Tools\* – Putanja mora da se završava obrnutom kosom crtom (\) i zvezdicom (*) da bi se označilo da je to fascikla i sav sadržaj fascikle (datoteke i potfascikle) koji će biti izuzeti.

C:\Tools\*.* – isto ponašanje kao C:\Tools\*

C:\Tools – fascikla Tools se ne izuzima. S tačke gledišta skeniranja, Tools može da bude i ime datoteke.

C:\Tools\*.dat – ovo izuzima .dat datoteke u fascikli Tools.

C:\Tools\sg.dat – ovo izuzima ovu određenu datoteku koja se nalazi tačno na toj putanji.


example

Možete da koristite sistemske promenljive kao što je %PROGRAMFILES% da biste definisali izuzetke skeniranja.

Da biste izuzeli fasciklu sa programskim datotekama pomoću ove sistemske promenljive, upotrebite putanju %PROGRAMFILES%\* (ne zaboravite da dodate obrnutu kosu crtu i zvezdicu na kraju putanje) kada dodajte izuzetke.

Da biste izuzeli sve datoteke i fascikle u poddirektorijumu %PROGRAMFILES%, upotrebite putanju %PROGRAMFILES%\izuzeti_direktorijum\*

hmtoggle_plus0 Proširite listu podržanih sistemskih promenljivih