Deljena lokalna keš memorija

Deljena lokalna keš memorija može da poboljša performanse u izolovanim okruženjima (na primer, virtualnim mašinama) tako što eliminiše dvostruko skeniranje u mreži. Time se obezbeđuje da svaka datoteka bude skenirana samo jednom i sačuvana u deljenoj keš memoriji.

ESET Shared Local Cache mora najpre da se instalira i konfiguriše.

Preuzimanje ESET Shared Local Cache.

Više informacija potražite u pomoći na mreži za ESET Shared Local Cache.

Uključite prekidač Opcije keširanja da biste sačuvali informacije o skeniranju datoteka i fascikli na mreži u ESET Shared Local Cache. Ako obavite novo skeniranje, ESET Endpoint Security će pretražiti skenirane datoteke u ESET Shared Local Cache. Ako se datoteke podudaraju, one se izuzimaju iz skeniranja.

Podešavanje keš servera obuhvata sledeće:

Ime hosta – Ime hosta ili IP adresa računara na koje je smešten ESET Shared Local Cache.

Port – Broj porta koji se koristi za komunikaciju (isti koji je bio podešen u ESET Shared Local Cache).

Lozinka – Navedite lozinku za ESET Shared Local Cache ako je potrebno.