Napredne opcije mašine za otkrivanje

Anti-Stealth tehnologija predstavlja složeni sistem za otkrivanje opasnih programa kao što su rutkitovi, koji mogu da se sakriju od operativnog sistema. To znači da ih nije moguće otkriti pomoću standardnih tehnika testiranja.

Aktiviraj napredno skeniranje preko AMSI – Microsoft alatka interfejsa za skeniranje protiv malvera koja programerima aplikacija pruža nove načine odbrane od malvera (samo Windows 10).