Izbor uzorka za analizu – Sumnjiva lokacija

Izaberite jednu od sledećih stavki sa padajućeg menija Šta nije u redu sa lokacijom:

Zaražena – Veb lokacija koja sadrži viruse ili druge malvere koji se distribuiraju na razne načine.

Phishing – Često se koristi za dobijanje pristupa poverljivim podacima kao što su brojevi računa u bankama, PIN kodovi i slično. Više o ovom tipu napada pročitajte u rečniku.

Prevara – Veb lokacija sa obmanama ili prevarama namenjena za ostvarivanje brzog profita.

Izaberite Ostalo ako se gorepomenute opcije ne odnose na lokaciju koju prosleđujete.

Napomene i dodatne informacije – Ovde možete da unesete dodatne informacije ili opis koji će pomoći u analizi sumnjive veb lokacije.