Uputstvo za razrešenje greške „Zaštićeni pregledač ne može da se preusmeri na traženu veb stranicu“

Da biste rešili ovu grešku, pratite uputstva u nastavku:


important

Kada završite svaki korak, proverite da li radi Zaštićeni pregledač

Ako prozor pregledača jš uvek ne radi, preduzimajte naredne korake dok ne proradi ponovo.

1. – Klik na ikonu otvara glavni prozor programa ESET.

2.Kliknite na opciju Alatke > Zaštićeni pregledač. Dok je otvoren prozor Zaštićeni pregledač, pređite na sledeći korak.

PAGE_TOOLS

3.Očistite keš memoriju pregledača. Kako da očistim Firefox keš ili daočistim Google Chrome keš u svom pregledaču?

4.Uverite se da koristite najnoviju verziju operativnog sistema Windows i ESET Windows poslovnog proizvoda: Proverite koja je najnovija verzija vaših ESET poslovnih proizvoda.

5.Deaktivirajte zaštićeni pregledač i ponovo pokrenite računar. Ponovo omogućite Zaštićeni pregledač i pokušajte da pokrenete prozor Zaštićeni pregledač.

6.Uverite se da vaš pregledač nije na listi izuzetaka u okviru Napredno podešavanje > Veb i e-pošta > Filtriranje protokola > Izuzete aplikacije.

7.Možda ćete naići na neusaglašenost sa zaštitnim softverom ili zaštitnim zidom treće strane. Razmislite o reviziji i deinstaliranju tog softvera treće strane u prozoru Dodaj/ukloni porgrame.

8.Ako u prethodnim koracima niste ažurirali ESET proizvod, deinstalirajte, pa ponovo instalirajte ESET proizvod. Kada se računar ponovo pokrene, deaktivirajte i ponovo aktivirajte Zaštićeni pregledač.


Zaštićeni pregledač je dodatni sloj zaštite osmišljen da zaštiti finansijske podatke tokom transakcija na mreži.

U većini slučajeva, zaštićeni pregledač se pokreće u podrazumevanom pregledaču nakon što posetite poznatu veb lokaciju za bankarske usluge. Da biste direktno pristupili zaštićenom pregledaču, kliknite na opciju Alatke u programu ESET Endpoint Security, a zatim kliknite na ICON_BPP Zaštićeni pregledač.

Više detalja o funkcijama Zaštićeni pregledač pročitajte u sledećim člancima ESET baze znanja, koji su dostupni na engleskom i nekoliko drugih jezika:

Kako koristim ESET zaštićeni pregledač?

Aktivirajte ili deaktivirajte ESET Zaštitu za bankarske usluge i plaćanja za određenu veb-lokaciju

Pauziranje ili onemogućavanje Zaštite za bankarske usluge i plaćanja u ESET kućnim proizvodima za Windows

ESET Zaštita bankarskog plaćanja – česte greke

ESET rečnik | Zaštita za bankarske usluge i plaćanja


Ako i dalje ne možete da rešite problem, pošaljite e-poruku tehničkoj podršci preduzeća ESET.