Promena fascikle za instalaciju (.exe)

Kada izaberete željene opcije za otkrivanje potencijalno neželjenih aplikacija i kada kliknete na opciju Promeni fasciklu za instalaciju, od vas će se tražiti da izaberete lokaciju za instalacionu fasciklu proizvoda ESET Endpoint Security. Po podrazumevanim postavkama, program se instalira u sledećem direktorijumu:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

Možete da navedete lokaciju za module programa i za podatke. Po podrazumevanim postavkama, oni se instaliraju u sledećim direktorijumima:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

Kliknite na dugme Pregledaj da biste promenili ove lokacije (ne preporučuje se).

CUSTOM_1

Kliknite na Nastavi, a zatim na Instaliraj da biste pokrenuli instalaciju.