ESET Endpoint Security activeren

Nadat de installatie is voltooid, wordt u gevraagd uw product te activeren.

Er zijn verschillende methoden om uw product te activeren. De beschikbaarheid van de activeringsmethoden in het activeringsvenster kan per land verschillen en is afhankelijk van de distributiemethode (ESET-website, installatieprogrammatype .msi of .exe, enzovoort).

Als u uw exemplaar van ESET Endpoint Security rechtstreeks vanuit het programma wilt activeren, opent u het hoofdprogrammavenster van ESET Endpoint Security en klikt u in het hoofdmenu op Help en ondersteuning > Product activeren of Beveiligingsstatus > Product activeren.

U kunt ESET Endpoint Security op een van de volgende manieren activeren:

Een gekochte licentiecode gebruiken: een unieke tekenreeks in de indeling XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, die wordt gebruikt voor identificatie van de licentiehouder en voor activering van de licentie.

ESET Business Account: een account dat met referenties (e-mailadres en wachtwoord) op de ESET Business Account-portal wordt gemaakt. Via deze methode kunt u vanaf één locatie meerdere licenties tegelijk beheren.

Offlinelicentie: een automatisch gegenereerd bestand dat wordt overgedragen naar het ESET-product om licentie-informatie te verstrekken. Als een licentie het downloaden van een offlinelicentiebestand (.lf) toestaat, kan dat bestand worden gebruikt om offline een activering uit te voeren. Het aantal offlinelicenties wordt afgetrokken van het totale aantal beschikbare licenties. Zie de onlinegebruikershandleiding van ESET Business Account voor meer informatie over het genereren van een offlinebestand.

Klik Later activeren als uw computer lid is van een beheerd netwerk en uw Administrator activering extern uitvoert via ESET Security Management Center. U kunt deze optie ook gebruiken als u deze client op een later moment wilt activeren.

Als u een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gebruikt voor activering van oudere ESET-producten en niet weet hoe u ESET Endpoint Security activeert, converteer uw oude referenties dan naar een licentiecode.

MONITOR_RED Mislukte productactivering?

U kunt op elk moment uw productlicentie wijzigen. Daarvoor klikt u op Help en ondersteuning > Licentie wijzigen in het hoofdvenster van het programma. U ziet het openbare licentie-ID die wordt gebruikt om uw licentie van ESET-ondersteuning te identificeren. De gebruikersnaam, waaronder uw computer is geregistreerd, bevindt zich in het gedeelte Info, dat u ziet als u met de rechtermuisknop klikt op het systeemvakpictogram TRAY_ICON.


note

ESET Security Management Center 7.2 of ESET PROTECT 8 kan clientcomputers stilzwijgend activeren met licenties die de Administrator beschikbaar stelt. Zie de online-Help van ESET PROTECT voor instructies hiervoor.