Výkonnostní výjimky

Prostřednictvím výkonnostních výjimek můžete vyloučit soubory nebo složky z kontroly.

Pro zajištění kontroly všech objektů na výskyt hrozeb doporučujeme výjimky vytvářet pouze v nevyhnutelných případech. Příkladem, kdy je nutné vyloučit objekt z kontroly (například velké databázové soubory), je situace, kdy v průběhu kontroly dochází ke zpomalení počítače nebo konfliktu s právě používanou aplikací.

Seznam souborů a složek vyloučených z kontroly můžete definovat v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Detekční jádro > Výjimky, kde klikněte na Změnit na řádku Výkonnostní výjimky.

Pro vyloučení objektu z kontroly klikněte na tlačítko Přidat a zadejte cestu k objektu nebo ji vyberte ručně ze stromové struktury.

CONFIG_EXCLUDE_PERFORMANCE

note

Poznámka

Pokud soubor vyhovuje definované výjimce, nebude v něm detekovat hrozby Rezidentní ochrana souborového systému, ani naplánovaná či ručně spuštěná Kontrola počítače.

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím přidáte nový záznam na seznam objektů vyloučených z kontroly.

Změnit – upraví vybrané pravidlo.

Odstranit – odstraní vybranou položku (CTRL + klik pro výběr více položek).

Import / Export – importování a exportování výkonnostních výjimek je užitečné například pokud si potřebujete zálohovat stávající seznam výjimek, a chcete se k němu později vrátit. Export nastavení oceníte také v případě nespravovaných prostředí, kdy pro zajištění stejné konfigurace na více počítačích postačí pouze naimportovat daný .txt soubor.
hmtoggle_plus0 Zobrazit příklad formátu souboru