Rozšířené nastavení zabezpečeného prohlížeče

Toto nastavení je dostupné v Rozšířeném nastavení (F5) v sekci Web a mail > Zabezpečený prohlížeč.

icon_section Obecné

Povolit zabezpečený prohlížeč – po aktivování se začne uplatňovat seznam chráněných webových stránek, který budete následně schopni modifikovat.

Přesměrování webových stránek

Povolit přesměrování chráněných webových stránek – pokud aktivujete tuto možnost, webové stránky uvedené na seznamu chráněných stránek a interním seznamu bankovních institucí budou automaticky otevřeny v zabezpečeném prohlížeči.

Chráněné webové stránky – pomocí tohoto seznamu definujte, v jakém internetovém prohlížeči (normálním nebo zabezpečeném) se jednotlivé webové stránky otevřou. Zabezpečený prohlížeč rozeznáte dle barevného rámečku a zobrazeného loga ESET.

Zabezpečit používání online bankovnictví a platebních bran – tato možnost je standardně vypnutá. Po jejím aktivování se kromě URL uvedených na seznamu v sekci Chráněné webové stránky budou v internetovém prohlížeči zabezpečeném produktem ESET automaticky otevírat také webové stránky uvedené na interním seznamu společnosti ESET. Tento seznam spravuje a pravidelně aktualizuje společnost ESET.

Zabezpečený prohlížeč

Zapnout rozšířenou ochranu paměti – po aktivování této možnosti bude paměť zabezpečeného prohlížeče chráněna před inspekcí jinými procesy.

Zapnout ochranu klávesnice – po aktivování této možnosti budou veškeré informace zadané na klávesnici do chráněného prohlížeče skryty před dalšími aplikacemi. Zlepšujeme tak ochranu před keyloggery.

Nastavit interaktivní upozornění zabezpečeného prohlížeče – kliknutím si zobrazíte dialogové okno Interaktivní upozornění.