Nyheter i version 7

ESET Endpoint Security 7 har släppts och är tillgängligt för nedladdning.

Nyheter i ESET Endpoint Security 7.0

Ny utformning av det grafiska användargränssnittet.

Genomsökning med dra och släpp – du kan genomsöka en fil eller mapp manuellt genom att helt enkelt flytta filen eller mappen till det markerade området.

Skydd mot nätverksangrepp finns nu i ESET Endpoint Antivirus. Läs mer i Skydd mot nätverksangrepp.

I Skyddsstatus kan snabbåtgärdslänkar inaktiveras av ESET Security Management Center-policyn.

Regler för enhetskontroll och regler för webbkontroll kan nu tillämpas under en viss tidsperiod. Läs mer i Tidsplatser.

Nyheter i ESET Endpoint Security 7.1

Ny loggningstyp – nu finns en avancerad loggningstyp. Läs mer i Granskningsloggar.

Nyheter i ESET Endpoint Security 7.2

Avancerad maskininlärning är ett avancerat skyddslager som förbättrar detekteringen baserat på maskininlärning. Läs mer om den här typen av skydd i ordlistan. Inställningarna för detekteringsmotorn innehåller inte längre PÅ/AV-reglage som i version 7.1 och tidigare. PÅ/AV-knapparna har istället ersatts av fyra tröskelvärden: Aggressiv, Balanserad, Försiktig och Av.

Lettisk språkversion har lagts till.

Ändringar av exkluderingar. Med prestandaexkluderingar kan du exkludera filer och mappar från genomsökning. Med detekteringsexkluderingar kan du exkludera objekt från rensning med hjälp av dess detekteringsnamn, sökväg eller hash.

Den nya HIPS-programmodulen innehåller djup beteendegranskning, som analyserar beteendet hos alla program som körs på datorn och varnar dig om beteendet hos processen är skadligt. Läs mer om HIPS på våra hjälpsidor.

Med inställbara interaktiva varningar kan du justera beteendet för inställbara interaktiva varningar (till exempel att dölja varningen ”Omstart rekommenderas” på endpoint-enheter).

Nyheter i ESET Endpoint Security 7.3

Den här mindre utgåvan innehåller olika felkorrigeringar och prestandaförbättringar.


Mer information om de nya funktionerna i ESET Endpoint Security och skärmbilder finns i följande artikel i ESET:s kunskapsbas:

Nyheter i ESET Endpoint Security 7