Installationsmetoder

Det finns flera installationsmetoder för ESET Endpoint Security version 7.x på en klientarbetsstation, om du inte fjärrdistribuerar ESET Endpoint Security till klientarbetsstationer via ESET Security Management Center eller ESET PROTECT Cloud.

Klicka här om du vill installera eller uppgradera ESET Endpoint Security till version 6.6.x

Metoder

Syfte

Hämtningslänk

Installation med ESET AV Remover

Med ESET AV Remover-verktyget kan du ta bort nästan alla antivirusprogram som tidigare installerats i systemet innan du fortsätter med installationen.

Hämta 64-bitars
Hämta 32-bitars

Installation (.exe)

Installationsprocess utan ESET AV Remover.

N/A

Installation (.msi)

I företagsmiljöer är .msi-installationsfilen det föredragna installationspaketet. Det beror främst på offline- och fjärrdistributioner som använder olika verktyg som till exempel ESET Security Management Center.

Hämta 64-bitars
Hämta 32-bitars

Kommandoradsinstallation

ESET Endpoint Security kan installeras lokalt med hjälp av kommandoraden eller via fjärrstyrning med hjälp av en klientåtgärd från ESET Security Management Center.

N/A

Distribution med GPO eller SCCM

Använd hanteringsverktyg som GPO eller SCCM för att distribuera ESET Management Agent och ESET Endpoint Security till klientarbetsstationer.

N/A

Distribution med RMM-verktyg

ESET DEM-plugin för RMM-verktyget (Remote Management and Monitoring) används för att distribuera ESET Endpoint Security till klientarbetsstationer.

N/A

ESET Endpoint Security är tillgängligt på fler än 30 språk.