Hur man aktiverar ESET Endpoint Security

När installationen är slutförd ombeds du aktivera produkten.

Det går att aktivera produkten på flera sätt. Tillgänglighet för ett visst aktiveringssätt i aktiveringsfönstret kan bero på land och distributionssätt (ESET-webbsida, installationstyp .msi eller .exe osv.).

För att aktivera ditt exemplar av ESET Endpoint Security direkt från programmet klickar du på systemfältsikonen TRAY_ICON och väljer Aktivera produktlicens på menyn. Du kan även aktivera produkten via huvudmenyn under Hjälp och support > Aktivera produkt eller Skyddsstatus > Aktivera produkt.

ESET Endpoint Security kan aktiveras på något av följande sätt:

Licensnyckel en unik sträng i formatet XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX som används för att identifiera licensägaren och aktivera licensen.

ESET Business Account – ett konto som skapas på ESET Business Account-portalen med uppgifter (e-postadress och lösenord). Med den här metoden kan du hantera flera licenser från en plats.

Offlinelicens – en automatiskt genererad fil som överförs till ESET-produkten för att tillhandahålla licensinformation. Om en licens medger hämtning av en offlinelicensfil (.lf) kan den filen användas för offlineaktivering. Antalet offlinelicenser dras från det totala antalet tillgängliga licenser. För mer information om att skapa offlinelicensfiler, se ESET Business Account-användarhandboken.

Klicka på Aktivera senare om datorn ingår i ett hanterat nätverk och administratören kommer att utföra fjärraktivering via ESET Security Management Center. Du kan även använda det här alternativet om du vill aktivera klienten vid ett senare tillfälle.

Om du har ett användarnamn och lösenord som används för aktivering av äldre ESET-produkter och inte vet hur du aktiverar ESET Endpoint Security, så konverterar du dina inloggningsuppgifter till en licensnyckel.

MONITOR_RED Misslyckades produktaktiveringen?

Du kan ändra produktlicensen när som helst. Om du vill göra det klickar du på Hjälp och support > Ändra licens i programmets huvudfönster. Då visas det offentliga licens-ID som behövs för att identifiera licensen för ESET:s support. Användarnamnet datorn är registrerad för finns i avsnittet Om, som du kan visa genom att högerklicka på systemfältsikonen TRAY_ICON.

note

Meddelande

ESET Security Management Center kan aktivera klientdatorer tyst med hjälp av licenser som gjorts tillgängliga av administratören. Anvisningar för detta finns i ESET Security Management Center-onlinehjälpen.