Använda enbart ESET Endpoint Security

Detta avsnitt och avsnittet Arbeta med ESET Endpoint Security i användarhandboken är avsedda för användare som använder ESET Endpoint Security utan ESET Security Management Center eller ESET PROTECT Cloud. Alla funktioner i ESET Endpoint Security är helt åtkomliga beroende på en användares kontobehörighet.