Dokumentation för fjärrhanterade endpoints

ESET-företagsprodukter såväl som ESET Endpoint Security kan fjärrhanteras på klientarbetsstationer, servrar och mobila enheter i en nätverksmiljö från en central plats. Systemadministratörer som hanterar mer än 10 klientarbetsstationer kan distribuera något av ESET-fjärrhanteringsverktygen för att distribuera ESET-lösningar, hantera aktiviteter, verkställa säkerhetspolicyer, övervaka systemets status och snabbt reagera på problem eller hot på fjärrdatorer från en central plats.

ESET-fjärrhanteringsverktyg

ESET Endpoint Security kan fjärrhanteras av antingen ESET Security Management Center eller ESET PROTECT Cloud.

Introduktion till ESET Security Management Center

Introduktion till ESET PROTECT Cloud

Fjärrhanteringsverktyg från tredje part

Fjärrövervakning och fjärrhantering (RMM)

Praxis

Anslut alla endpoints med ESET Endpoint Security till ESET Security Management Center

Skydda de avancerade konfigurationsinställningarna på anslutna klientdatorer för att undvika obehöriga ändringar

Tillämpa en rekommenderad policy för att verkställa tillgängliga säkerhetsfunktioner

Minimera användargränssnittet – för att minska eller begränsa användarinteraktionen med ESET Endpoint Security

Användarguider

Använda åsidosättningsläge

Distribuera ESET Endpoint Security med hjälp av GPO eller SCCM