Vytvorenie aktualizačnej úlohy

Aktualizáciu môžete spustiť manuálne kliknutím na Overiť dostupnosť aktualizácií na záložke Aktualizácia v hlavnom okne programu.

Aktualizácie sa dajú spúšťať aj ako plánované úlohy. Tie možno nastaviť po kliknutí na Nástroje > Plánovač. V programe ESET Endpoint Security sú predvolene aktivované nasledujúce aktualizačné úlohy:

Pravidelná automatická aktualizácia

Automatická aktualizácia po modemovom pripojení

Automatická aktualizácia po prihlásení používateľa

Každú z vyššie uvedených aktualizačných úloh môžete upravovať podľa vašich potrieb. Okrem predvolených aktualizačných úloh môžete vytvoriť nové plánované úlohy s vlastným nastavením. Podrobnejšie sa vytváraním a nastaveniami aktualizačných úloh zaoberá kapitola Plánovač.