Kedy meniť nastavenia rezidentnej ochrany

Rezidentná ochrana je kľúčovým modulom zabezpečujúcim ochranu počítača, preto pri zmenách jej nastavení treba byť obozretný. Rezidentnú ochranu odporúčame meniť len v špecifických prípadoch.

Po inštalácií ESET Endpoint Security je rezidentná ochrana prednastavená tak, aby používateľovi poskytovala maximálne zabezpečenie systému. Pre obnovenie predvolených nastavení kliknite na tlačidlo DEFAULT v každej časti okna s nastaveniami rezidentnej ochrany (Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Rezidentná ochrana).