Čo robiť, ak nefunguje rezidentná ochrana

V tejto kapitole sú popísané problémové stavy, ktoré môžu nastať v prípade rezidentnej ochrany, a tiež ich odporúčané riešenie.

Rezidentná ochrana je vypnutá

Ak bola rezidentná ochrana omylom vypnutá používateľom, je potrebné ju znova aktivovať. Pre opätovné zapnutie rezidentnej ochrany otvorte hlavné okno programu a kliknite na Nastavenia > Počítač > Rezidentná ochrana.

Ak sa nespúšťa rezidentná ochrana pri štarte operačného systému, pravdepodobne nie je povolený Automatický štart rezidentnej ochrany. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, otvorte okno Rozšírených nastavení (F5) a kliknite na Detekčné jadro > Rezidentná ochrana > Základné. Uistite sa, že nastavenie Automatický štart rezidentnej ochrany je povolené.

Rezidentná ochrana nedeteguje a nelieči infiltrácie

Uistite sa, že nemáte na počítači nainštalované žiadne iné antivírusové programy. Medzi dvomi rezidentnými ochranami totiž môže dochádzať ku konfliktu. Pred inštaláciou produktu ESET preto odporúčame odinštalovať zo systému všetky ostatné antivírusové programy.

Rezidentná ochrana sa nespúšťa pri štarte

Ak sa rezidentná ochrana automaticky nespúšťa pri štarte systému (a možnosť Zapnúť rezidentnú ochranu súborového systému je aktivovaná), pravdepodobne dochádza ku konfliktu s iným programom. V takomto prípade odporúčame kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.