Profily kontroly

Obľúbené nastavenia kontroly počítača sa dajú uložiť do profilov. Odporúčame vytvoriť viacero profilov s rôznymi cieľmi a metódami kontroly, prípadne ďalšími nastaveniami pre často používané kontroly.

Pre vytvorenie nového profilu otvorte okno Rozšírené nastavenia (F5) a kliknite na Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Manuálna kontrola > Zoznam profilov. Otvorí sa okno Manažér profilov, v ktorom sa nachádza roletové menu Aktívny profil obsahujúce zoznam existujúcich profilov kontroly, ako aj možnosť vytvoriť nový profil kontroly. Podrobný postup vytvorenia profilu kontroly, ktorý bude zodpovedať vašim potrebám, nájdete v kapitole Parametre ThreatSense.

note

Poznámka

Predpokladajme, že chcete vytvoriť vlastný profil kontroly a čiastočne vám vyhovujú nastavenia predvoleného profilu používaného v prípade funkcie Skontrolovať váš počítač. Nechcete však kontrolovať runtime archívy, potenciálne nebezpečné aplikácie a chcete tiež použiť Prísne liečenie. Zadajte názov nového profilu do okna Manažér profilov a kliknite na možnosť Pridať. Označte váš nový profil v roletovom menu Aktívny profil, upravte ostatné parametre tak, aby vám vyhovovali, a kliknite na OK pre uloženie profilu.