Riešenie problémov pri aktualizácii z mirrora

Vo väčšine prípadov sú problémy pri aktualizácii z mirrora spôsobené nesprávnym nastavením niektorého z nastavení v rámci záložky Mirror, nesprávnym nastavením práv prístupu ku aktualizačnému adresáru Mirror, nesprávnym nastavením lokálnej stanice pokúšajúcej sa aktualizovať z mirrora, alebo kombináciou viacerých z vyššie spomenutých príčin. Prinášame prehľad najbežnejších problémov, ktoré môžu nastať pri aktualizácii z mirrora:

ESET Endpoint Security nevie nadviazať spojenie s mirrorom – pravdepodobnou príčinou je nesprávne zadaný aktualizačný server (sieťová cesta k adresáru mirror), z ktorého si má lokálna stanica stiahnuť aktualizáciu. Správnosť adresára overíte tak, že kliknete na Štart > Spustiť, zadáte názov adresára a kliknete na OK. Mal by sa zobraziť obsah adresára.

ESET Endpoint Security vyžaduje prihlasovacie meno a heslo – pravdepodobnou príčinou sú nesprávne zadané autorizačné údaje (prihlasovacie meno a heslo) v nastaveniach Aktualizácie. Tie slúžia na prístup na aktualizačný server, z ktorého sa má program ESET na lokálnej pracovnej stanici aktualizovať. Uistite sa, že prihlasovacie údaje sú správne a zadané v správnom formáte, napr. Doména/Používateľské meno alebo Pracovná skupina/Používateľské meno a prislúchajúce Heslo. Ak je mirror sprístupnený pre „Everyone” (t. j. pre každého používateľa), neznamená to, že prístup bude mať akýkoľvek neoprávnený používateľ, ale len to, že priečinok s aktualizačnými súbormi bude prístupný pre všetkých používateľov domény. Preto aj keď je priečinok takto sprístupnený, stále bude potrebné zadať doménové používateľské meno a heslo v nastaveniach Aktualizácie.

ESET Endpoint Security nevie nadviazať spojenie s mirrorom – nie je povolená komunikácia na porte, ktorý bol nastavený pre sprístupnenie mirrora cez HTTP server.

ESET Endpoint Security zaznamenal chybu pri sťahovaní súboru aktualizácie – pravdepodobne spôsobené nesprávnym zadaním aktualizačného servera (sieťovej cesty k adresáru mirror), z ktorého si má lokálna pracovná stanica sťahovať aktualizácie.