Dôveryhodná zóna

Dôveryhodná zóna predstavuje skupinu sieťových adries, z ktorých firewall povolí prichádzajúcu komunikáciu. Nastavenia pre funkcie, ako napr. zdieľanie súborov na sieti alebo vzdialená plocha v dôveryhodnej zóne, nájdete v sekcii Povolené služby a pokročilé možnosti.

Skutočná dôveryhodná zóna je vytváraná dynamicky a samostatne pre každý sieťový adaptér na základe toho, v akej sieti je práve počítač pripojený. Adresy, ktoré patria alebo sú pridané do dôveryhodnej zóny, budú vždy považované za bezpečné. Ak sa sieťový adaptér pripojí na známu sieť, do zoznamu známych sietí sú automaticky pridané Dodatočné dôveryhodné adresy nastavené pre túto sieť. Ak je sieť domáca/pracovná, všetky priamo pripojené podsiete sú zahrnuté do dôveryhodnej zóny. Nastavenia dôveryhodnej zóny pre sieťový adaptér sa nachádzajú v hlavnom okne programu v sekcii Nastavenia na karte Sieť > Sieťové adaptéry.

note

Poznámka

Dôveryhodné zóny pre sieťové adaptéry nie sú podporované na operačných systémoch Windows XP. Pre tieto operačné systémy musia mať všetky adaptéry rovnaké nastavenie dôveryhodnej zóny.