Systémové požiadavky

Pre bezproblémový chod programu ESET Endpoint Security by systém mal spĺňať nasledujúce hardvérové a softvérové požiadavky:

Podporované procesory

32-bitový (x86) procesor s inštrukčnou súpravou SSE2 alebo 64-bitový (x64) procesor, 1 GHz alebo rýchlejší

Operačné systémy

Microsoft® Windows® 10

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 7 SP1 s najnovšími aktualizáciami systému Windows (aspoň KB4474419 a KB4490628)

Windows XP a Windows Vista nie sú verziou 7 podporované.

Iné

Splnené systémové požiadavky na operačný systém a iný softvér inštalovaný na počítači

0,3 GB voľnej systémovej pamäte (pozrite Poznámku 1)

1 GB voľného miesta na disku (pozrite Poznámku 2)

Minimálne rozlíšenie monitora 1024x768

Internetové pripojenie alebo lokálne sieťové pripojenie pre zabezpečenie produktových aktualizácií (pozrite Poznámku 3)

Aj keď je možné inštalovať a využívať produkt na systémoch, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, odporúčame najprv vykonať používateľské testovanie v závislosti od konkrétnych systémových požiadaviek.

note

Poznámka

(1): Program môže spotrebovať viac systémovej pamäte v prípade ťažko infikovaného počítača (ak by táto pamäť nebola využívaná iným spôsobom) alebo v prípade importovania veľkého objemu dát do programu (napr. zoznamy dôveryhodných URL adries).
(2): Miesto na disku potrebné na stiahnutie inštalačného súboru, inštaláciu programu a uloženie kópie inštalačného súboru v programových dátach, ako aj pre zálohy programových aktualizácií na podporu funkcie rollback (vrátenie zmien aktualizácie). Program môže mať väčšie požiadavky na miesto na disku pri odlišných nastaveniach (v prípade ukladania viacerých verzií zálohovania produktových aktualizácií, výpisov pamäte, alebo v prípade ukladania nadmerného počtu záznamov protokolov) alebo na infikovanom počítači (napríklad v dôsledku využívania funkcie karantény). Odporúčame zachovať dostatok voľného miesta na disku na účely aktualizácie operačného systému, ako aj na aktualizáciu samotného produktu ESET.
(3): Hoci sa to neodporúča, program je možné aktualizovať aj manuálne z vymeniteľného média.