start update

Tento príkaz slúži na spustenie aktualizácie programu. V prípade, že jedna aktualizácia už v programe prebieha, ďalšia úloha aktualizácie sa už nespustí a vo výstupných dátach sa vám vráti chybové hlásenie: „Task already running“.

 

Príkazový riadok

ermm.exe start update

 

Parametre

žiadne

 

Príklad

volanie

 "command":"start_update", 

 "id":1, 

 "version":"1" 

}

výsledok

 "id":1, 

 "result":{ 

 }, 

  "error":{ 

   "id":4, 

   "text":"Task already running." 

  } 

}