start deactivation

Tento príkaz slúži na spustenie deaktivácie produktu.

 

Príkazový riadok

ermm.exe start deactivation

 

Parametre

žiadne

 

Príklad

volanie

 "command":"start_deactivation", 

 "id":1, 

 "version":"1" 

}

výsledok

 "id":1, 

 "result":{ 

 }, 

 "error":null 

}